Programma 2022

08-02-2022 Bestuursvergadering aanvang 20.00 uur.


01-03-2022 Algemene jaarvergadering aanvang 20.00 uur.


05-04-2022 Lezing door Cees Diepstraten. (onderwerpen aandragen)


03-05-2022 Avond verzorgd door, Natuur en vogelwerkgroep Krimpenerwaard.
Kort samen gevat de NVWK. (Canceled)


07-06-2022 Bijeenkomst om bij te praten.

05-07-2022 Vakantie.


13 Augustus BBQ met leden en gastleden, de partner en gezinsleden zijn uiteraard ook welkom.

06-09-2022 ledenvergadering met bespreking TT reglementen en TT 2022.


04-10-2022 Tafelkeuring en lezing door J. Hameetman postuur kanaries
en tevens laatste dag inleveren TT formulieren.


07-11-2022 Opbouwen van de TT.


08-11-2022 Opbouwen TT en inbrengen van de vogels.


09-11-2022 Keuring van de vogels.


09- 11-2022 Opsieren / aankleden TT ruimte.


10-11-2022 Opening van de TT om 20.00.


11-11-2022 TT show vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur.


12-11-2022 TT show vanaf 10.00 uur tot 17.00 en daarna uitkooien om 17.00 uur.


14-11-2022 Schoonmaken en opruimen kooien met alles wat erbij hoort.


16 of 17-12-2022 Prijs uitreiking en tevens afsluiting van dit jaar met partner
met bijvoorbeeld een bingo of zaal verloting of i.d.