Over de Vogelvereniging

Vogelvereniging “V.V.Vogelvreugd” is opgericht op 1 januari 1956 en
heeft een verenigingsgebouw aan de Krilpad 1 in Krimpen a/d Lek.
Elke 1e dinsdagavond is het gebouw geopend voor leden en belangstellenden.

Er worden regelmatig speciale avonden gehouden zoals lezingen.
Verder wordt er ieder jaar een tentoonstelling georganiseerd.
Kijk voor verdere informatie even in de agenda!
Kortom iedereen die interesse heeft in het houden van vogels is van harte welkom.

V.V.Vogelvreugd is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Als lid van de V.V.Vogelvreugd Krimpen a/d Lek bent u ook automatisch lid van de NBvV en ontvangt u maandelijks het blad “Onze Vogels”.

V.V.Vogelvreugd (K05) is ingedeeld in Rayon 3 van District Zuid Holland.